Amsterdammer van het jaar

Fiet Meijer, trainer bij de Vrijwilligersacademie

“Omdat ik, als ik aan Karin denk, co-creatie en ondernemerschap zie. Het ruilsysteem van kennis tussen de VA en haar partners staat of valt namelijk met de welwillendheid van alle partijen. Dat in deze tijd van bezuinigingen en onzekerheid volhouden is een knap staaltje werk. Dit systeem verzinnen getuigt van strategisch inzicht. Punten waarop Karin wat mij betreft de titel meer dan verdient.”