Financiën en partners

De Vrijwilligersacademie bedankt de gemeente Amsterdam voor het in haar gestelde vertrouwen en voor de investering in de kwaliteit van de vrijwillige inzet in de informele zorg voor kwetsbare burgers in de stad. Tevens is voor de Vrijwilligersacademie de langdurige steun van fondsen als RCOAK en de Europese Commissie van groot belang. Dit geeft de Vrijwilligersacademie de kans om te blijven verbinden en vernieuwen.
De resultaten over 2014 laten een opnieuw groei zien in de activiteiten, trainingen en aantal vrijwilligers die zich hebben aangemeld en ook uiteindelijk een certificaat hebben behaald. Hieruit blijkt nog steeds dat er een duidelijke behoefte is bij de vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers om beter toegerust te zijn voor hun vrijwilligerswerk.