03

Burenbond in de wijk

Met de Helffer Kootkarprijs via het Oranjefonds hebben we in 2014 een vernieuwende werkwijze en methodiek ontwikkeld om in zelfsturende vrijwilligersteams in vier wijken in Amsterdam aan de slag te gaan. Burenbond werkt lokaal en op basis van wederkerigheid. Iedereen kan lid worden!