05

BE-Learning oriëntatie Ervaringskennis

Met steun van het Oranjefonds en de Gemeente Amsterdam is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. In nauwe samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en het herstelbureau van HVO-Querido kunnen we mensen de opstap bieden om iets met hun eigen ervaring te gaan doen.
In bijeenkomsten en met behulp van online modules onderzoeken zij wat ze willen en wat de mogelijkheden zijn. Er is veel belangstelling van en voor deze vrijwilligers 3.0.