06

Samenspel formele en informele zorg

Met de Sigra en de Hogeschool van Amsterdam hebben we ontwikkeltrajecten gedaan. En met succes op weg naar de werkzame stoffen. Het zoeken naar nieuwe rollen en samenspel tussen formele en informele zorg begint bij de Academie voor Informele zorg in Amsterdam. Dat is een opdracht waar we gezamenlijk voor staan en waar we in 2014 een begin mee hebben gemaakt.