09

Leerlijn informele zorg

In samenhang en op volgorde zijn de trainingen van de VA en haar partners doorontwikkeld. Voor het eerst werd er een competentiegerichte leerroute aangeboden aan vrijwilligers die werken aan hun eigen ontwikkeling. De eerste tien vrijwilligers doorlopen nu deze leerroute, dankzij een bijdrage van het RCOAK.
Bovendien leidde de audit van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs tot de verlenging van onze CRKBO registratie weer voor vier jaar. De Vrijwilligersacademie is goed op weg naar een gecertificeerde opleiding.