vrijwilligersacademie amsterdam

Koning bezoekt Vrijwilligersacademie Amsterdam

Koning bezoekt Vrijwilligersacademie Amsterdam

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag 28 januari een bezoek gebracht aan Vrijwilligersacademie Amsterdam en kennis gemaakt met de basistrainingen aan nieuwe en bestaande vrijwilligers van partnerorganisaties in de informele zorg.

Recent is door de Vrijwilligersacademie de BurenBond opgericht. De BurenBond organiseert teams van buren en andere bekenden rond mensen met een beperking die moeite hebben het dagelijks leven vorm te geven. Deze teams helpen bij wonen, zorg, en vrijetijdsbesteding. Inmiddels zijn de eerste teams op vier plekken in Amsterdam opgericht. De volgende stap is in de toekomst kleinschalige woon- en zorgcoöperaties op te zetten.

De Koning ging in gesprek met vrijwilligers en betrokkenen bij de Vrijwilligersacademie over het trainen van vrijwilligers en toekomstplannen op dat gebied. Ook werd hij bijgepraat over de ontwikkelingen in de informele zorg en de rol van vrijwilligers hierin. Ten slotte sprak de Koning met vrijwilligers van de Burenbond over de eerste ervaringen met de net opgerichte teams en de plannen voor 2015.

Academie voor informele zorg

Voor begeleiders van vrijwilligers

Trainingen voor begeleiders van vrijwilligers vind je vanaf heden op de website van de Academie voor informele zorg . Download hier de flyer voor een eerste overzicht.

Vrijwilligers vragen om betere begeleiding

Gooi ons nu niet in het diepe

Vrijwilligers krijgen een steeds grotere rol binnen zorg en welzijn. Maar zijn die daar klaar voor? De begeleiding moet beter, vinden vrijwilligers zelf. „Ik heb moeten leren dat ik cliënten er niet bovenop kan helpen.” Lees verder in het artikel over de Vrijwilligersacademie verschenen in blad Zorg en Welzijn.

EXPERTISE en rol VRIJWILLIGERS

We leggen het uit!

Vrijwilligers hebben tijd en aandacht voor mensen die dat nodig hebben. Vrijwilligers zijn experts in de leefwereld van mensen. Dat is iets anders dan een arts, maatschappelijk werker of andere professional. Kijk: animatie!

twitter