vrijwilligersacademie amsterdam

Attentie: versterken informele zorg!

Op aandringen van de partnerorganisaties versterken we de informele zorg. De VA is de aangewezen partij om de verbindende rol in Amsterdam te spelen. Tijd om dat weer eens te laten zien. Lees er meer over in onze nieuwsbrief !

Sociale vraagstukken II

Burenbond pioniert in het zelf zorg organiseren. Lees het artikel Hoe zelforganisatie voor kwetsbaren concreet wordt

Sociale vraagstukken

Vrijwilligersorganisaties die zorg aanbieden hebben een sterke etnisch homogene achtergrond. Dat is een gemis, want dat gaat ten koste van goede zorg. Om echt aan de zorgbehoefte van de cliënt tegemoet te komen moet geïnvesteerd worden in een gezonde voedingsbodem met ruimte voor diversiteit. Lees het artikel Zorgorganisaties missen vrijwilligers met diverse culturele achtergronden door Renate Schepen.

PROTECT DIVERSITEIT

PROTECT DIVERSITEIT

In organisaties worden vragen geformuleerd, die beantwoord kunnen worden door medewerkers in andere vrijwilligersorganisaties. Zelforganisaties en vrijwilligersorganisaties kunnen van elkaar leren. Hoe kan het nu dat deze partijen elkaar niet vinden? Lees er alles over in het verslag van de workshop Diversiteit, gegeven door de Vrijwilligersacademie.

We doen verslag!

In het VA jaarbericht 2013 lees je in vogelvlucht – kort, krachtig en volledig – wat er is gebeurd in en rond de Vrijwilligersacademie in 2013. Veel leesplezier!

EXPERTISE en rol VRIJWILLIGERS

We leggen het uit!

Vrijwilligers hebben tijd en aandacht voor mensen die dat nodig hebben. Vrijwilligers zijn experts in de leefwereld van mensen. Dat is iets anders dan een arts, maatschappelijk werker of andere professional. Kijk: animatie!

Zorg kan niet zonder vrijwilligers

De gemeente heeft de mond vol van de rol van vrijwilligers in de gezondheidszorg, maar in de praktijk is het beleid gericht op professionals. Dat moet veranderen vinden Karin Hanekroot, Karin de Roo en Hans Wijnands. Lees het artikel uit Het Parool van 8 april 2014.

twitter